برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها

شناسهٔ خبر: 95320 -
اخبار سراسری
استاندار تهران با اشاره به دو نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در تهران گفت: ما با ساخت‌وساز غیرمجاز چه در مناطق برخوردار و چه در حاشیه شهرها برخورد می‌کنیم.

به گزارش «تابناک»، محسن منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد با آن‌ها اظهار کرد: یکی از تهدیدات و مخاطرات موجود برای شهرها ساخت و ساز غیرمجاز است. این ساخت و ساز از دو جنس است؛ برخی از این ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جنس حاشیه‌نشینی و فقر و برخی نیز از جنس برخورداری و داشتن دارایی است. ما این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم.

وی با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه شهرها گفت: در مورد اول اتفاقی از جنس حاشیه‌نشینی اتفاق افتاده است. دولت باید حاشیه‌ها را ساماندهی کند. برخی از شهرستان‌های ما ریشه در حاشیه دارند؛ در واقع شهرستان به علت وجود حاشیه شهر تهران ایجاد شده است و متاسفانه این اتفاق به علت رعایت نکردن چارچوب و اصول شهرسازی رخ داده است.

استاندارتهران درباره نوع دوم تخلفات ساخت‌وساز ادامه داد: مورد دوم تخلفات قانونی، ویلاسازی‌هاست. ما با کمک فرمانداران و بخشداران تشدید مراقبت کردیم و قصد داریم مصمم و جدی برخورد کنیم.ما روزانه برخورد جدی از جنس تخریب داریم. برای مثال در دماوند اخیرا با متخلفان برخورد کردیم.

وی افزود: از سوی دیگر معتقدیم که باید از نقطه شروع جلوی این تخلفات را گرفت. همچنین ما سامانه ای مردمی داریم تا هر جا ساخت‌وساز غیرمجاز شروع شد با آن برخورد شود. تقسیم‌بندی مناسبی در بین دستگاهها انجام شده و برای مثال جهاد در بخش امور اراضی خود وظیفه دارد تا به طور جدی این موضوع را پیگیری کند. همچنین فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز به شکل جدی پیگیر هستند و قوه قضاییه هم به آن‌ها کمک می‌کند.

استاندار تهران تاکید کرد: به طور کلی، در ماه‌های اخیر این مسئله در تهران کنترل شده و شیب تند آن کاهش پیدا کرده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات