جشنواره گل آفتابگردان - کرج

شناسهٔ خبر: 95170 -
اخبار سراسری
جشنواره گل آفتابگردان از روز پنجشنبه ۳۰ تیر به مدت ۶ روز در مزرعه لزور روستای کندر برگزار شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات