بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

نماینده مجلس: مدارس را سراسر مافیا کنیم

شناسهٔ خبر: 94863 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «از رشته علوم و صنایع غذایی چه می دانید؟»، «رشته ادبیات نمایشی واسطه ادبیات و صحنه نمایش»، «آشنایی با رشته کاردانی بهداشت حرفه ای»، «حسابداری؛ رشته مشترک سه گروه آزمایشی» را می‌خوانید.

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «از رشته علوم و صنایع غذایی چه می دانید؟»، «رشته ادبیات نمایشی واسطه ادبیات و صحنه نمایش»، «آشنایی با رشته کاردانی بهداشت حرفه ای»، «حسابداری؛ رشته مشترک سه گروه آزمایشی» و «مدارس را سراسر مافیا کنیم» را می‌خوانید.

مدارس را سراسر مافیا کنیم

از رشته علوم و صنایع غذایی چه می دانید؟علوم و صنایع غذایی

رشته ادبیات نمایشی واسطه ادبیات و صحنه نمایش

ادبیات نمایشی

همکاری تبلیغاتی با مدرسه آنلاین

آشنایی با رشته کاردانی بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

حسابداری؛ رشته مشترک سه گروه آزمایشی

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات