جشنواره «انبه و یاسمین گل» در میناب

شناسهٔ خبر: 94617 -
اخبار سراسری
هشتمین دوره جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گُل با شعار «میناب شهر شور وشادی» و با هدف پرداختن به محور اقتصادی محصول انبه، اشتغال و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات