جایی شبیه خانه ارواح

شناسهٔ خبر: 94427 -
اخبار سراسری
این‌ها تصاویر خانه ارواح نیستند. ۲۵ سال پیش، شهربازی بجنورد با رویای درخشش روز‌هایی شاد برای مردم این شهر افتتاح شد. پس از گذشت بیش از ۲۵ سال از افتتاح، نه تنها نواقص آن برطرف نشده است، بلکه سابقه پلمپ به دلیل رعایت نشدن استاندار‌های ایمنی را نیز یدک می‌کشد. عدم وجود امکانات تفریحی کافی برای خانواده‌های بجنوردی باعث شده با تمام نواقص و خطرات موجود، مردم این شهر از این شهربازی استقبال کنند، آن هم در محیطی که تصاویر به خوبی گویا ناایمن بودن آن، علی‌الخصوص برای کودکان است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات