آجر از تولید به مصرف - یزد

شناسهٔ خبر: 92967 -
اخبار سراسری
آجر یکی از اصلی‌ترین مصالح ساختمانی است که در استان یزد تاریخچه ۲۰۰ ساله دارد و یزدی‌ها از دو قرن پیش صنعت آجر را در استان به راه انداختند تا توانستند خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید آجر کشور معرفی کنند، ولی این صنعت که روزی طرفداران بی‌شماری داشت و افراد بسیاری از این طریق امرارمعاش می‌کردند امروزه حال‌وروز خوشی ندارد و اگر به همین شکل پیش برود تا چند سال آینده هیچ یزدی را در کارگاه‌های آجر نخواهیم دید و علت اصلی آن‌هم ورود اتباع خارجی در این صنعت به‌مانند برخی صنایع دیگر در استان یزد است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات