عروسی ترکمن

شناسهٔ خبر: 91138 -
اخبار سراسری
ازدواج و جشن عروسی در میان ترکمن ها آداب و رسوم ویژه‌ای دارد که برخی از این آداب از گذشته های دور همچنان حفظ شده است. در آداب مردم ترکن جهیزیه شرط نیست و بسته به میل پدر و مادراست. خرج عروسی و مهمانی هم تماماً به عهده آن طایفه است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات