بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

خودکشی یک دانش آموز بخاطر سوء مدیریت کادر مدرسه

شناسهٔ خبر: 90922 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «خودکشی یک دانش آموز بخاطر سوء مدیریت کادر مدرسه»، «۱۰۰۰۰ سال هنر اثر مجموعۀ نویسندگان»، «مشاعره با حرف ف»، «فناوری اطلاعات؛ برد اصلی، نام نرم افزار»، «برگزاری فوق برنامه های تابستانی ویژه مربیان تربیتی و مشاوران»، «آخرین روز مدرسه»، و «فراخوان آموزش و پرورش برای مشارکت فناوران و شرکت های دانش بنیان» را می‌خوانید.

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «خودکشی یک دانش آموز بخاطر سوء مدیریت کادر مدرسه»، «10000 سال هنر اثر مجموعۀ نویسندگان»، «مشاعره با حرف ف»، «فناوری اطلاعات؛ برد اصلی، نام نرم افزار»، «برگزاری فوق برنامه های تابستانی ویژه مربیان تربیتی و مشاوران»، «آخرین روز مدرسه»، و «فراخوان آموزش و پرورش برای مشارکت فناوران و شرکت های دانش بنیان» را می‌خوانید.

خودکشی یک دانش آموز بخاطر سوء مدیریت کادر مدرسه

چرا زانو آب می آورد و چگونه باید درمان شود؟

همکاری تبلیغاتی با مدرسه آنلاین

10000 سال هنر اثر مجموعۀ نویسندگان

10000 سال هنر

مشاعره با حرف ف

مشاعره

فناوری اطلاعات؛ برد اصلی، نام نرم افزار

برگزاری فوق برنامه های تابستانی ویژه مربیان تربیتی و مشاوران

اصغرباقرزاده

آخرین روز مدرسه

عکس یادگاری: مدرسه رسولیان

فراخوان آموزش و پرورش برای مشارکت فناوران و شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات