ایران و ترکمنستان ۱۳ سند همکاری امضا کردند

شناسهٔ خبر: 90889 -
اخبار سراسری
مقامات ارشد ایران و ترکمنستان در حضور سید ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان روسای جمهور دو کشور، ۱۳ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ۱۳ سند همکاری میان ایران و ترکمنستان در حضور رؤسای جمهور ۲ کشور به امضا رسید.

مقامات ارشد ایران و ترکمنستان در حضور سید ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان روسای جمهور دو کشور، ۱۳ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند.

این اسناد توسط وزرای راه شهرسازی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خراسان رضوی، استاندار گلستان، استاندار خراسان شمالی، کشورمان و همتایان ترکمنستان امضاء شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات