ورود مکرر کشتی‌های جنگی آمریکا و بریتانیا به تنگه تایوان

شناسهٔ خبر: 90886 -
اخبار سراسری
عبور و مررو کشتی‌های جنگی آمریکا و برخی متحدان آن همچون کانادا و بریتانیا از تنگه تایوان، موجب عصبانیت چین شده است که ادعای اعمال حاکمیت و صلاحیت قضایی بر این منطقه دریایی را دارد.

 

به گزارش تابناک و به نقل از رویترز، دولت آمریکا از ادعای تایوان درخصوص بین‌المللی بودن آبراه تنگه تایوان حمایت کرد. دولت چین همواره به این تنگه که جزیره را از سرزمین اصلی جدا می‌کند ادعای حاکمیتی داشته است و آن را در قلمرو آب‌های بین‌المللی به حساب نمی‌آورد.

در سال ۱۹۴۹، نیروهای جمهوری چین، جنگ داخلی را به نیروهای کمونیست در داخل کشور واگذار کردند و به جزیره تایوان پناه بردند. کمونیست‌ها هم در داخل سرزمین اصلی، جمهوری خلق چین را بنا نهادند.

بعد از این رویدادها، تنگه تایوان به طور مکرر محل اصلی بروز تنش‌های نظامی در منطقه بوده است. کشور چین هرگز تایوان و حکومت مستقر بر آن را به رسمیت نشناخته و آن را جزو سرزمین اصلی قلمداد می‌کند.

متعاقبا چین بر منطقه دریایی تنگه تایوان که جزیره را از سرزمین اصلی جدا می‌کند، مانند خود جزیره ادعای حاکمیتی دارد. در چند سال اخیر، عبور و گسیل شدن کشتی‌های جنگی آمریکا و حتی دیگر متحدان آمریکا نظیر کانادا و بریتانیا دولت مرکزی چین را به شدت عصبانی کرده است. طبق مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، عبور و مرور کشتی‌های جنگی از آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی تحت صلاحیت حاکمیت دولت ساحلی است.

روز دوشنبه، وزارت خارجه چین گفت که این کشور «حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت قضایی بر تنگه تایوان دارد» و «آب‌های بین‌المللی» خواندن تنگه تایوان از سوی برخی کشورها را «ادعای نادرست» خواند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین زمینه در ایمیلی به رویترز توضیح داد: «تنگه تایوان یک آبراه بین‌المللی است، به این معنی که تنگه تایوان منطقه‌ای دریایی آزاد است که آزادی‌های دریانوردی و پرواز در آسمان، تحت قوانین بین‌المللی در آن تضمین شده‌اند.»

پرایس، آزادی منطقه دریایی تنگه تایوان را از نظر ثبات و امنیت منطقه و همینطور رفاه در گستره بیشتری از منطقه هند-آرام مهم دانست.

 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات