آزاد سازی پرندگان شکاری در همدان

شناسهٔ خبر: 90096 -
اخبار سراسری
به همت اداره کل محیط زیست استان همدان همه ساله انواع پرندگان شکاری که در معرض آسیب‌های محیطی قرار میگیرند در محل نگهداری و بازپروری پرندگان شکاری در همدان نگهداری و پس از بهبود به آغوش طبیعت بازگردانده میشوند. / عبدالرحمن رافتی

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات