جشنواره توت فرنگی اورامانات کرمانشاه

شناسهٔ خبر: 88162 -
اخبار سراسری
جشنواره توت فرنگی اورامانات کرمانشاه در شهر شاهو شهرستان روانسر با حضور مردم و کشاورزان برگزار شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات