متهمان سرقت مقرون به آزار را شناسایی کنید

شناسهٔ خبر: 87523 -
اخبار سراسری
سه متهم سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد جهت شناسایی شکات منتشر شد.


تصاویر سه متهم که پیش از این با محاسن به دلیل سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد با دستور قاضی شعبه ۱۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ شهید بهشتی کرج جهت شناسایی شکات منتشر شده بود به دلیل برخی مشکلات در شناسایی، با چهره هنگام ارتکاب جرم مجدد منتشر شد.

در متن دستور قضایی آمده است:

آقایان علیرضا میرلو، سینا کریمی، سعید توفیقی فرد به موجب پرونده مطروحه در شعبه ۱۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج متهم هستند به سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق که از طریق پژو ۴۰۵ خاکستری رنگ اقدام به سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد چاقو نمی‌نمودند و اموال با ارزش از جمله پول نقد و گوشی تلفن همراه شکات را می‌ربوده اند.

با توجه به مراتب فوق امکان داشته که متهمین با همین شیوه جرایم یاد شده را علیه افراد زیادی مرتکب شده اند و شکات و بزه دیدگان به علت عدم شناسایی متهمین طرح شکایت ننموده باشند و یا شکایت آنان به نتیجه نرسیده باشد.

بدین وسیله اعلام می‌گردد، کلیه افرادی که توسط متهین مورد بزه واقع شده اند پس از شناسایی آنان با مراجعه به پلیس آگاهی استان شهرستان کرج و یا دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج اقدام به طرح شکایت نمایند.

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مهدی سبزواری نژاد

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات