مسابقات قهرمانی شطرنج پسران کشور در همدان

شناسهٔ خبر: 87336 -
اخبار سراسری
مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی ۸ تا ۱۸ سال پسران کشور با شرکت ۱۳۵ شطرنج باز از ۲۶ استان کشور طی ۹ دوردر سالن شش هزار نفری سردار شهید سلیمانی همدان در حال برگزاری است. مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی ۸ تا ۱۸ سال پسران کشور با شرکت ۱۳۵ شطرنج باز از ۲۶ استان کشور طی ۹ دور در سالن شش هزار نفری سردار شهید سلیمانی همدان در حال برگزاری است./ایمان حامی خواه

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات