همایش خودروهای کلاسیک در شیراز

شناسهٔ خبر: 87298 -
اخبار سراسری
همایش خودروهای کلاسیک در پارک کوهستانی دراک شیراز برگزار شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات