انتشار اولین تصاویر از پرتاب ماهواره نور ۲

شناسهٔ خبر: 86959 -
اخبار سراسری
تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور ۲ سپاه برای اولین بار توسط وزیر ارتباطات منتشر شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات