ممنوعیت کشت شالی غرقابی با آب چاه

شناسهٔ خبر: 86921 -
اخبار سراسری
کشت شالی به صورت غرقابی در زمین‌هایی که برای آبیاری از آب چاه استفاده می‌کنند ممنوع است.

به گزارش تابناک، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با توجه به تداوم شرایط خشکسالی در سال آبی جاری، کشت شالی به صورت غرقابی در زمین‌های که از آب چاه استفاده می‌کنند ممنوع شده است.

عبدالاحد باشقره، با هشدار خشکسالی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی که از سال آبی گذشته آغاز شده است و کسری مخزن سفره‌های آب زیرزمینی، برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به منابع آب و محصولات زراعی، کشاورزان از کشت محصولات پرآب طلب با استفاده از آب‌های زیرزمینی خودداری کنند.

او هم چنین از کشاورزان خواست: در کشت آبی بهاره و تابستانه در زمین‌هایی که از آب چاه استفاده می‌کنند ۲۰ درصد سطح کشت خود را کاهش دهند.

ممنوعیت کشت شالی غرقابی با آب چاهاو افزود: بهره برداری از چاه‌های کشاورزی که پروانه بهره برداری آن‌ها تمدید نشده غیر مجاز است و برای خسارت به آب‌های زیر زمینی، باید خسارت دهند.

باشقره از چاه داران خواست؛ قبل از شروع بهره برداری از چاه‌ها پروانه بهره برداری خود را تمدید کنند.

او گفت:کشاورزانی که با کشت محصولات پر آب طلب اقدام به بهره برداری از آب‌های زیرزمینی به بیش از سقف مندرج در پروانه‌های بهره برداری خود کنند نیز مشمول پرداخت خسارت به آب‌های زیرزمینی می‌شوند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان هم چنین از کشاورزانی که در زمین خود چاه غیر مجاز دارند خواست: از چاه فقط برای تامین آب زمین خود استفاده کنند و از تامین آب زمین‌های دیگر خودداری کنند.

اشقره هم چنین به کشاورزان توصیه کرد: برای استفاده بهینه از منابع آب سیستم‌های آبیاری تحت فشار را در زمین‌های خود فعال کنند.

منبع:صدا و سیما

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات