فروش آزاد اجناس کوپنی در تهران، سال ۱۳۷۷

شناسهٔ خبر: 86856 -
اخبار سراسری
تصویری قدیمی و قابل تامل از خیابانی در تهران، سال ۱۳۷۷ که اجناس کوپنی به صورت فروش آزاد بود را ببینید.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات