نتایج نظرسنجی «کیو» در دومین ۱۰۰ روزه دولت

شناسهٔ خبر: 86705 -
اخبار سراسری
نظرسنجی «کیو» در فروردین ۱۴۰۱ و در دومین ۱۰۰ روزه دولت نشان می‌دهد در حالی که حدود نیمی از پاسخ‌گویان از عملکرد دولت ناراضی‌اند، اما ۶۲ درصد مردم به دولت سیزدهم اعتماد دارند و ۵۴ درصد به بهبود اوضاع امیدوارند

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، دولت سیزدهم در مرداد سال ۱۴۰۰ به طور رسمی آغاز به کار کرد و اکنون حدود ۹ ماه از عمر این دولت می‌گذرد. مرکز افکار سنجی کیو پیش از این در صدمین روز کار دولت با هدف سنجش میزان رضایت ایرانیان از عملکرد دولت سیزدهم نظرسنجی ملی را اجرا و منتشر کرد و اکنون، گزارش دومین نظرسنجی ملی، پیش روی مخاطبان قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد بالای ۱۸ سال کشور هستند. حجم نمونه متناسب با حجم جمعیت بین زنان و مردان، استان‌های کشور و مناطق شهری و روستایی توزیع شده است. درخور ذکر است این نظر سنجی در فروردین ماه ۱۴۰۱ و پیش از اعمال تصمیم جدید گرانی آرد صنف و صنعتی انجام شده است.

رضایت از عملکرد دولت

یافته این نظرسنجی ملی نشان داد همانند آبان ۱۴۰۰ حدود نیمی از پاسخگویان از عملکرد دولت سیزدهم رضایت نداشته‌اند. در حالی که در آبان ۱۴۰۰ حدود ۴۴ درصد از افراد از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت رضایت داشته‌اند، در فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۲ درصد از پاسخگویان نسبت به عملکرد دولت ابراز رضایت کرده‌اند و ۱۴.۴ درصد از پاسخگویان موضعی بینابین داشته‌اند و از عملکرد دولت سیزدهم تا حدودی رضایت داشته‌اند.

عملکرد اقتصادی دولت

از پاسخگویان خواسته شد تا به عملکرد اقتصادی دولت نمره‌ای بین یک تا پنج بدهند. میانگین نمرات پاسخگویان در فروردین سال ۱۴۰۱ برابر با ۲.۲۵ بوده است. این رقم در آبان ۱۴۰۰، برابر با ۲.۴ بوده است. تحلیل یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد اقتصادی دولت، در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کمتر از سایر گروه هاست.

رویکرد دولت درباره برجام

در آبان ۱۴۰۰، حدود نیمی از پاسخگویان گفته بودند که دولت باید برای احیای برجام تلاش کند. این رقم در فروردین ماه ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۴ درصد بوده است. همچنین همانند آبان ماه سال گذشته، حدود ۱۲ درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند که دولت باید از برجام خارج شود و حدود ۶ درصد نیز به سرنوشت برجام بی تفاوت هستند. در مجموع موضع مردم از آبان ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ تغییر معناداری نداشته است.

امید مردم به دولت

۵۴ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که امید دارند دولت در ۴ سال پیش رو اوضاع کشور را سروسامان دهد. حدود ۳۶ درصد هم اعلام کرده‌اند که امیدی به سروسامان دادن اوضاع کشور توسط دولت ندارند. میزان ناامیدی در آبان ماه ۱۴۰۰ یعنی ۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، حدود ۳۲ درصد بوده است. در تفسیر این نتایج باید در نظر داشت که بیان امیدواری در جامعه ایران عنصری فرهنگی است و لزوما مبتنی بر یک ارزیابی و محاسبه از سوی پاسخگویان نیست.

عامل مشکلات کشور

حدود نیمی از پاسخگویان به نظرسنجی کیو، سوء مدیریت داخلی را مهم‌ترین عامل پدید آمدن مشکلات کشور دانسته‌اند. این نسبت در آبان ماه ۱۴۰۰ نیز حدود ۵۲ درصد بوده است. در مقابل تنها حدود ۱۴ درصد از پاسخگویان به نظرسنجی، تحریم‌های خارجی را مهم‌ترین عامل پدید آمدن مشکلات کشور بیان کرده‌اند.

دستاورد دولت

از مخاطبان خواسته شد تا مهم‌ترین دستاورد دولت را از بین ۴ گزینه‌ای که به آن‌ها داده شده انتخاب کنند. ۶۰ درصد از پاسخگویان، واکسیناسیون عمومی را مهم‌ترین دستاورد دولت دانسته‌اند. ۲۱ درصد به تلاش دولت برای اجرای عدالت اشاره کرده‌اند و مهار تورم و موفقیت در سیاست خارجی به ترتیب توسط ۵ و ۳ درصد از پاسخگویان مورد اشاره قرار گرفته است. حدود ۱۱ درصد هم هیچ یک از این ۴ مورد را دستاورد دولت سیزدهم ندانسته‌اند.

اعتماد مردم به دولت

حدود ۶۲ درصد از پاسخگویان به نظرسنجی کیو، اعلام کرده‌اند که به طور کلی به دولت اعتماد دارند. این رقم در آبان ۱۴۰۰ نیز حدود ۷۰ درصد بوده است. در تفسیر باید در نظر داشت که اعتماد به دولت، شاخصی فراگیرتر از رضایت یا نارضایتی را در برمی گیرد؛ بنابراین افراد می‌توانند به دولت اعتماد داشته باشند، ولی از عملکرد آن راضی نباشند. همچنین با نگاهی آسیب شناسانه، میزان بی اعتمادی به دولت یافته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که کسب رضایت این گروه، سخت‌تر از سایر گروه‌های اجتماعی است. بررسی میزان اعتماد به دولت در گروه‌های مختلف جامعه نشان می‌دهد، ساکنان روستا‌های کشور به طور معناداری بیش از شهرنشینان به دولت اعتماد دارند. در مقابل افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به سایر گروه‌ها به میزان کمتری به دولت سیزدهم اعتماد دارند.

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات