فرو رفتن برجک تانک روسی در زمین!

شناسهٔ خبر: 86540 -
اخبار سراسری
برجک یک تانک روسی در زالیسیا در نزدیکی کی‌یف پس از انفجار به هوا پرتاب شده و در زمین فرو رفته است./چندثانیه

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات