تصاویری به مناسبت روز جهانی کارگر

شناسهٔ خبر: 86201 -
اخبار سراسری
«روز کارگر را به ملت های زحمتکش و خصوص کارگران به واژۀ اعم، تبریک عرض می‏ کنم. کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‏ ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است.»

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات