اعلام مبلغ فطریه ۱۴۰۱ از سوی مراجع تقلید

شناسهٔ خبر: 86200 -
اخبار سراسری
مبلغ زکات فطره ۱۴۰۱ بنا بر اعلام دفاتر مراجع تقلید به شرح درج شده در اینفوگرافیک ذیل است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات