شیء کشف شده در فرودگاه بن گوریون

شناسهٔ خبر: 86021 -
اخبار سراسری
تصویری از شیء کشف شده در فرودگاه بن گورویون در سرزمین اشغالی که به وحشت و ناآرامی در این فرودگاه منجر شده بود.

 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات