اینفوگرافیک: فلسطین چگونه اشغال شد؟

شناسهٔ خبر: 85986 -
اخبار سراسری
به مناسبت روز جهانی قدس، روزهای مهمی که باعث شد فلسطین توسط رژیم اسرائیل اشغال شود تصویر شده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات