آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

شناسهٔ خبر: 85979 -
اخبار سراسری
راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات