تخریب نماد برادری اوکراین و روسیه

شناسهٔ خبر: 85848 -
اخبار سراسری
بیش از دو ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می گذرد و اوکراینی ها هر چیزی که نام روسیه را در این کشور تداعی می کند از بین می برند. در این راستا، مجسمه نماد برادری اوکراین و روسیه از سوی نیروهای شهرداری در شهر کیف تخریب شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات