روزی روزگاری در جزیره

شناسهٔ خبر: 85690 -
اخبار سراسری
آشوراده تنها جزیرهٔ ایرانی دریای خزر است. آشوراده دهی در مرکز شبه جزیره میان‌کاله در شهرستان بندر ترکمن استان گلستان است. این جزیره در سده‌های گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروه‌های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتاده‌ است./عکاس : احمد بلباسی

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات