بارش برف در ایلام

شناسهٔ خبر: 77154 -
اخبار سراسری
بارش برف باعث سفید شدن چهره شهر ایلام و خوشحالی مردم شد. بارش برف امروز باعث سفید شدن چهره‌های بسیاری از شهرهای ایلام شد، بارش برف باعث خوشحالی مردم و حضور آنها در طبیعت استان شد./رمضان نوری

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات