وضعیت بستری و فوتی استان‌ها در هفته ۹۹ همه گیری

شناسهٔ خبر: 76840 -
اخبار سراسری
در هفته سوم دی ماه مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور، ۸۴۹۴ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۱۹۳۶ نفر و تعداد موارد مرگ‌ومیر جدید در کشور نیز ۲۱۱ نفر بوده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سه استان قم، ایلام و بوشهر هیچ فوتی در هفته قبل بر اثر کرونا گزارش نکردند.

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰

بررسی هفتگی وضعیت موجود بیماری کرونا در استان‌های کشور در هفته سوم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری، در ادامه آمده است:

روند کرونا در هفته سوم دی

مجموع فوتی‌های تهران از ابتدای پاندمی تاکنون

تهران

در استان تهران در هفته سوم دی ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی‌شده، ۳۶۷ نفر، تعداد موارد بستری ۴۸۱ نفر و تعداد موارد فوتی در هفته اخیر ۴۸ مورد بوده است.

در عین حال باید توجه کرد که در تهران از ابتدای اپیدمی تا هفته سوم دی ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۳۶۳۰۳۸ نفر، تعداد موارد بستری ۱۷۵۶۷۳ نفر و مجموع موارد فوتی ۱۹۸۰۶ نفر بوده است.

در هفته اخیر روند بستری استان تهران ایستا مانده و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت اندکی کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است. بروز استان خراسان شمالی به رتبه اول کشور صعود کرده است.

ایلام

در هفته اخیر روند بستری کاهشی بوده و موارد فوت استان برای دومین هفته صفر بوده است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور فراتر رفته است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و موارد فوت کاهش یافته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر بوده است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان مختصری افزایش داشته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

سمنان

روند بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان، در حد متوسط کشور است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا مانده و فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر شده است.

 

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر شده است.

 

قزوین

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

 

زنجان

در هفته اخیر روند بستری کاهش داشته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

 

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری ایستا مانده و فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشور است.

 

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر بوده است.

 

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

 

گلستان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. میزان بروز بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

 

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان، روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

 

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش مختصری داشته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

 

گیلان

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

 

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

 

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

 

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان برای دومین هفته ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از در حد متوسط کشور است.

 

اصفهان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

 

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

 

بوشهر

روند موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان به صفر رسیده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

 

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا مانده و فوت استان مختصری افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

 

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

 

خوزستان

در این هفته موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

 

قم

در هفته اخیر افزایش موارد بستری دیده می شود و موارد فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته صفر بوده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات