حذف ارز ترجیحی باید جایگزین‌های واقعی داشته باشد

شناسهٔ خبر: 76435 -
اخبار سراسری
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس در توئیتی به توئیت "حسین زاده بحرینی " پاسخ داد و نوشت: ‏حذف ارز ترجیحی اگر‌ با جایگزین‌های واقعی نباشد، خطاست.


‏به گزارش تابناک ؛احمد نادری نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی به توئیت "حسین زاده بحرینی " پاسخ داد و نوشت:

حذف ارز ترجیحی اگر‌با جایگزین‌های واقعی نباشد،خطاست. شوک حاصل از این ‌موضوع، اثرات اجتماعی و‌ تبعات امنیتی دارد و به بحران می انجامد.
دولت نباید در پازل نئولیبرال ها بیفتد. در سال های دولت روحانی طبقات ضعیف و‌ مستضعف دچار آسیب‌جدی شده اند و ‎ شوک مجدد، آنان را درگیر بازی بقا خواهد کرد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات