مه غلیظ در همدان و کاهش محسوس دید افقی

شناسهٔ خبر: 75681 -
اخبار سراسری
مه غلیظی از صبح امروز فضای شهر همدان را در برگرفته که علاوه بر نمایش زیبایی های فصل زمستان موجب کاهش دید افقی در جاده ها و محورهای ارتباطی استان شده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات