حکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلف

شناسهٔ خبر: 55182 -
اخبار سراسری
روستای خاور سید خلف در شمال غربی اهواز و در فاصله چند صد متری ‏رودخانه دز می باشد. در این روزهای گرم و نفس گیر تابستان خوزستان و بی آبی ناشی از اجرای ‏طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای ، سد سازیهای غیر کارشناسی و عدم مدیریت صحیح منابع آب، ‏بسیاری از دختران روستایی مناطق پایین دست دز، کارون و کرخه مجبورند تا بخشی از آب ‏مصرفی خانواده را از آب شور چاه وآب آلوده یک کانال اطراف روستا برداشت کنند.
حکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلفحکایت تلخ آبگیری اهالی روستای خاور سیدخلف

دیدگاه ها
پربیننده‌ترین اخبار روز

گزارشات تصویری

تبلیغات