قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

اعضای هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر بناب انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر بناب انتخاب شدند
شناسهٔ خبر: 120952 -
اخبار استان
بناب-اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بناب در سال سوم فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با برگزاری انتخابات مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه اعضای شورا به اتفاق آرا علی پورجعفر را برای سال سوم ششمین دوره شورای اسلامی شهر بناب ابقاء کردند و محمدعلی حیدریان نیز به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر انتخاب شد.

در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بناب انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بناب برگزار و خانم مریم بابازاده به عنوان منشی اول و سیاوش جدی به عنوان سخنگوی سال سوم ششمین دوره شورای اسلامی شهر بناب انتخاب شدند.

لازم به ذکر است در دوره قبل ناصر بزازبنابی نایب رئیس شورای اسلامی شهر بناب بود که جای خود را به محمدعلی حیدریان داد.

شورای اسلامی شهر بناب دارای ۷ عضو است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات