قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

به بهانه روز خبرنگار

به بهانه روز خبرنگار
شناسهٔ خبر: 120896 -
اخبار استان
تبریز- خبرنگاری شغل نیست، عشق است و روحی عاشقانه می‌طلبد تا بتوان در برابر استرس‌، هیجان و بی مهری‌ها ، تلخی‌ها و شیرینی‌های این مسیر پر فراز و نشیب مقاوم و شجاعانه عمل کرد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات