قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

طومار دانش آموزان آذربایجان شرقی در پاسخ به هتک حرمت به قرآن کریم

طومار دانش آموزان آذربایجان شرقی در پاسخ به هتک حرمت به قرآن کریم
شناسهٔ خبر: 120850 -
اخبار استان
تبریز- دانش آموزان آذربایجان شرقی در پاسخ به هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم اقدام به امضای طوماری اعتراضی کردند و آن را به سفارت سوئد در تهران ارسال کردند.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات