قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

«اوخشاما» ذکر مصیبت شهدای کربلا از زبان زنان روستایی

«اوخشاما»  ذکر مصیبت شهدای کربلا از زبان زنان روستایی
شناسهٔ خبر: 120769 -
اخبار استان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات