قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

لحظه وحشتناک ریزش ساختمان در تبریز

لحظه وحشتناک ریزش ساختمان در تبریز
شناسهٔ خبر: 120716 -
اخبار استان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات