قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پنجره مهر؛

واکنش هیئات مذهبی شهرستان اهر به هتک حرمت قرآن کریم

واکنش هیئات مذهبی شهرستان اهر به هتک حرمت قرآن کریم
شناسهٔ خبر: 120715 -
اخبار استان

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات