قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

در این نقطه کرۀ زمین کمترین میزان «جاذبه» وجود دارد

در این نقطه کرۀ زمین کمترین میزان «جاذبه» وجود دارد
شناسهٔ خبر: 120294 -
اخبار سراسری
جایی تقریباً در وسط اقیانوس هند، مکان عمیق‌ترین فرورفتگی در میدان گرانشی زمین است؛ جایی که نیروی گرانشی زمین در ضعیف‌ترین حالت خود است. دلیلش این است که در سیاره ما، جرم کمتری زیر آن نقطه وجود دارد اما چرا؟ 

به گزارش «تابناک» به نقل از فرادید،  توضیحات احتمالی زیادی ارائه شده‌اند اما اثبات هر یک از آن‌ها دشوار است. حالا دبانجان پال و آتری قوش از مرکز علوم زمین در مؤسسه علوم هند در بنگالوروی، فکر می‌کنند پاسخ را یافته‌اند. آن‌ها حرکات تکتونیک صفحه‌ایِ ۱۴۰ میلیون سال گذشته و تکان‌های جبه‌ی زیرین را که با بازآرایی پازل قشری پوسته زمین همراه بود، بازسازی کردند. 

نتایج مطالعات این محققان هندی که در Geophysical Research Letters منتشر شد، نشان می‌دهد قطعات باستانی صفحه اقیانوسی در گوشتۀ زیر قاره آفریقا فرو رفته و باعث فروچاهش شدید در گوشتۀ آنجا شده است. در واکنش به این فروچاهش، توده‌هایی از جبه‌های گرم و کم‌تراکم در زیر اقیانوس هند در نزدیکی اقیانوس هند فراچاهش کرده‌اند.


نقشه‌ای که شدت متفاوت جاذبه در نقاط مختلف سیارۀ زمین را نشان می‌دهد

مدل این محققان نشان می‌دهد ورقه‌های اقیانوسی حدود ۳۰ میلیون سال پیش به گوشتۀ پایینی رسیده‌اند و آن ستون فراچاهش همسایه در زیر اقیانوس هند حدود ۲۰ میلیون سال پیش ایجاد شده است. چند ده میلیون سال دیگر، این ستون فراچاهش حرکت خواهد کرد، اما در حال حاضر، این نقطه سبک‌ترین نقطه روی زمین است.

بیان خیلی ساده‌تر این است که از آن‌جایی که کرۀ زمین واقعا یک «کره» کامل نیست، نقاط مختلف آن به واسطۀ فررفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی که دارند میزان متفاوتی از جرم و در نتیجه میزان کمتر یا بیشتری از جاذبه را خواهند داشت.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات