قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

تصویر دیدنی از یک عروس در زمان قاجار؛ ۱۱۸ سال قبل

تصویر دیدنی از یک عروس در زمان قاجار؛ ۱۱۸ سال قبل
شناسهٔ خبر: 120271 -
اخبار سراسری
فرادید نوشت: در این تصویر یک مراسم عروسی در دوره قاجار در تبریز سال ۱۲۸۴ هجری شمسی را ببینید. تصویری از مراسم عروسی در دوره قاجار - محله ششگلان تبریز سال ۱۲۸۴ هجری شمسی را ببینید.

تصویر دیدنی از یک عروس در زمان قاجار؛ ۱۱۸ سال قبل

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات