قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

تصاویر| برداشت گندم در لرستان

شناسهٔ خبر: 120181 -
اخبار سراسری
مهم‌ترین محصول کشاورزی استان لرستان گندم است. این محصول در همۀ مناطق استان به منظور نیاز منطقه، استان و حتی کشور کشت می‌شود. سطح زیر کشت گندم آبی در استان ۴۵ هزار و گندم دیم نیز ۱۹۲ هزار هکتار است که پیش‌بینی می‌شود، امسال ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تُن از این سطح برداشت و بیش از ۳۵۰ هزار تُن آن به سیلو‌ها تحویل داده شود.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات