قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

بنرِ جنجالی تقدیر از رعایت حجاب فضای مجازی را ترکاند

بنرِ جنجالی تقدیر از رعایت حجاب فضای مجازی را ترکاند
شناسهٔ خبر: 120166 -
اخبار سراسری
برترین ها نوشت: تصویر بنری درباره رعایت حجاب برای جلوگیری از پلمب مغازه بین کاربران فضای مجازی فراگیر شده است. لازم به توضیح است که آمار دقیقی از تعداد واحدهای پلمب شده وجود ندارد ولی طی چند ماه گذشته خبرهای فراوانی از پلمب واحدهای صنفی در برخی استان‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب منتشر شده است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات