قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

رمی جمرات

شناسهٔ خبر: 120024 -
اخبار سراسری
رمی جمرات در منا از مهم‌ترین ارکان اعمال ایام حج است که پس از ورود حاجی به منا و قبل از قربانی و تقصیر صورت می‌گیرد./ محمد مهدی دانی

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات