قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

خشک شدن رودخانه ها در اسپانیا

خشک شدن رودخانه ها در اسپانیا
شناسهٔ خبر: 119862 -
اخبار سراسری
گرمایش زمین، خشکسالی و تغییر اقلیم پدیده‌ای جهانی است که نه تنها در ایران که در برخی دیگر از نقاط جهان موجب کاهش بارندگی و خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها شده است. تصاویری از خشک شدن رودخانه ها در اسپانیا را می بینید.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات