قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

آذر و توران قد کشیدند!

آذر و توران قد کشیدند!
شناسهٔ خبر: 119827 -
اخبار سراسری
آذر و توران یوزهای آسیایی هستند که چند ماه قبل توسط چوپانی در پارک ملی توران پیدا شدند و الان حالشان هم گویا خوب است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات