قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

پیش بینی علی جنتی از تغییرات جامعه

پیش بینی علی جنتی از تغییرات جامعه
شناسهٔ خبر: 119738 -
اخبار سراسری
قواعد حکمرانی ایجاب می کند که حاکمان خود به پیشواز تحولات بروند و براساس خواست عمومی برنامه ریزی کنندوگرنه تحولات اجتماعی به رغم اراده آنان خود را تحمیل خواهد کرد.

به گزارش تابناک، علی جنتی (فرزند آیت الله جنتی و وزیر اسبق فرهنگ) در توییت نوشت :

تحولات اجتماعی به رغم اراده حاکمان خود را تحمیل خواهد کرد مثل ماهواره و حجاب. قواعد حکمرانی ایجاب میکند که حاکمان خود به پیشواز تحولات بروند وبراساس خواست عمومی برنامه ریزی کنندوگرنه تحولات اجتماعی به رغم اراده آنان خود را تحمیل خواهد کرد.

همچنانکه در مورد استفاده از شبکه های ماهواره ای،شبکه های اجتماعی،حجاب و دهها مساله دیگر شاهد آن هستیم .

پیش بینی مهم علی جنتی از تغییرات جامعه

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات