قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛

ویولن نوازی زیبای دختر دانش آموز در کلاس درس

شناسهٔ خبر: 117162 -
اخبار سراسری
در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «با کودک نوپا صحبت کنید»، «با«بابا نفسی»، بچه‌های اینستاگرام آشنا شوید»، «آزمون هوش؛ اگر چشمان عقابی دارید عدد ۰۲۳۱ را در ۱۲ ثانیه پیدا کنید»، «کاربرد ضرب‌المثل آدم، شیر خام خورده است و ...»، «چگونه دمنوش ونوشه ی گل سرخ گرم و سرد درست کنیم؟»، «فیلمی از هجوم عجیب هواداران به سمت گلزار برای سلفی و عکس یادگاری»، «اسامی و قیمت خودروهای مرحله دوم طرح یکپارچه فروش»، «فریاد بی‌عدالتی در آموزش دانش‌آموزان بی‌بضاعت!» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

 

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «مدرسه آنلاین» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «با کودک نوپا صحبت کنید»، «با«بابا نفسی»، بچه‌های اینستاگرام آشنا شوید»، «آزمون هوش؛ اگر چشمان عقابی دارید عدد 0231 را در 12 ثانیه پیدا کنید»، «کاربرد ضرب‌المثل آدم، شیر خام خورده است و ...»، «چگونه دمنوش ونوشه ی گل سرخ گرم و سرد درست کنیم؟»، «فیلمی از هجوم عجیب هواداران به سمت گلزار برای سلفی و عکس یادگاری»، «اسامی و قیمت خودروهای مرحله دوم طرح یکپارچه فروش»، «فریاد بی‌عدالتی در آموزش دانش‌آموزان بی‌بضاعت!» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

فیلم ویولن نوازی زیبای دختر دانش آموز در کلاس درس

فریاد بی‌عدالتی در آموزش دانش‌آموزان بی‌بضاعت!


فیلمی از هجوم عجیب هواداران به سمت گلزار برای سلفی و عکس یادگاری

اسامی و قیمت خودروهای مرحله دوم طرح یکپارچه فروش

 

با کودک نوپا صحبت کنیدبا«بابا نفسی» بچه‌های اینستاگرام آشنا شوید

 

آزمون هوش؛ اگر چشمان عقابی دارید عدد 0231 را در 12 ثانیه پیدا کنید

کاربرد ضرب‌المثل آدم، شیر خام خورده است و ...

شیر خام خورده

چگونه دمنوش ونوشه ی گل سرخ گرم و سرد درست کنیم؟

دمنوش

 

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات