قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

عکس احمدشاه قاجار همراه خواهرش «خدیجه خانم»

عکس احمدشاه قاجار همراه خواهرش «خدیجه خانم»
شناسهٔ خبر: 116649 -
اخبار سراسری
تاریخ ایران عکسی ازاحمدشاه قاجار به همراه برادرش محمدحسن میرزا و خواهرش خدیجه خانم را منتشر کرد.

عکس احمدشاه قاجار همراه خواهرش «خدیجه خانم»

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات