قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

عکسی عجیب از پوستِ پراید در طبیعت بعد از تصادف

عکسی عجیب از پوستِ پراید در طبیعت بعد از تصادف
شناسهٔ خبر: 116641 -
اخبار سراسری
امروز در روستای میلکی شهرستان پارسیان هرمزگان، تصادفی اتفاق افتاده که تصاویر آن، تامل برانگیز است.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات