قافلان سسی - اخبار میانه - میانه

افتتاح بازارچه مرزی پیشین توسط رئیسی

شناسهٔ خبر: 116473 -
اخبار سراسری
بازارچه مرزی پیشین و خط تبادل برق میان ایران و پاکستان با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان افتتاح شد.

دیدگاه ها
گزارشات تصویری

تبلیغات